เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศอาร์เมเนีย (Armenia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่ เมือง เยเรวาน (Yerevan)

Yerevan (เยเรวาน)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่ เมือง เยเรวาน (Yerevan) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง เยเกนาดซอร์ (Yeghenadzor)

Yeghegnadzor (เยเกนาดซอร์)

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง เยเกนาดซอร์ (Yeghenadzor) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอาร์เมเนีย (Armenia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือดำเนินธุรกิจยังประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทาง ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศอาร์เมเนีย (Armenia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรมและเทศกาล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

ประเทศไทย ไม่มีสถานเอกอัครราชฑูต ประจำประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องติดต่อโดยตรงที่ กรมการยุโรป ซึ่งจะได้ให้ความช่วยเหลือ แลดูแลคนไทยในประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับคนไทย ต้องมีวีซ่า สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ อาร์เมเนีย (Armenia) โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย สามารถทำวีซ่าอาร์เมเนีย on arrival ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ Land border หรือที่ Airport เมืองหลวง Yeravan