เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศบังคลาเทศ (Bangladesh)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ธากา (Dhaka)

Dhaka (ธากา)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ธากา (Dhaka) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง คอกส์บาซาร์ (Coz's Bazar)

Cox's Bazar (คอกส์บาซาร์)

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง คอกส์บาซาร์ (Coz's Bazar) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง จิตตะกอง (Chiiagong)

Chittagong (จิตตะกอง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง จิตตะกอง (Chiiagong) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศบังคลาเทศ (Bangladesh)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศบังคลาเทศ (Bangladesh) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศบังคลาเทศ (Bangladesh) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศบังคลาเทศ สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทาง ตลอดจนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศบังคลาเทศ จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

บังคลาเทศ (Bangladesh) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ที่อยู่: 2 Rd No 11, Dhaka 1212, Bangladesh หมายเลขติดต่อ: +880 9606-777222 เปิดทำการ 9.00 - 15.00 ตามเวลาท้องถิ่น

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องยื่นเรื่องขอ วีซ่า โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สถานฑูต บังคลาเทศ ประจำประเทศไทย เลขที่ 47/8, เอกมัย ซอย 30 ถนนสุขุมวิท 63 กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ +66-23-905-107 +66-23-905-108