เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ภูฏาน (Bhutan)


จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง ทิมพู (Thimphu)

Thimphu (ทิมพู)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทิมพู (Thimphu) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง ปาโร (Paro)

Paro (ปาโร)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปาโร (Paro) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ภูฏาน (Bhutan)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศภูฏาน (Bhutan) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศภูฏาน (Bhutan) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศภูฏาน (Bhutan) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทาง จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศภูฏาน (Bhutan) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

ประเทศไทยยังไม่มีสถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศ ภูฏาน (Bhutan) ซึ่งในความช่วยเหลือนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวไทย ให้ใช้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา (บังกลาเทศ) ดูแลช่วยเหลือคนไทยแทน

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

การขอวีซ่านักท่องเที่ยว จะทำได้โดยการติดต่อผ่านทางบริษัทท่องเที่ยวเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูฏาน นักท่องเที่ยวไม่สามารถขอวีซ่าและเดินทางไปตามลำพังได้ด้วยตนเอง ประเทศภูฏานไม่รับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตามลำพังคนเดียว (นอกจากเป็นแขกรับเชิญ)