เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ บรูไน (Brunei)


จองโรงแรม ราคาถูก  ที่เมือง บันดาร์เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

Bandar Seri Begawan

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บันดาร์เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง คัวลาเบลัท (Kuala Belait)

Kuala Belait (คัวลาเบลัท)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คัวลาเบลัท (Kuala Belait) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ บรูไน (Brunei)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศบรูไน (Brunei) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศบรูไน (Brunei) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศบรูไน (Brunei) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทาง จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศบรูไน (Brunei) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ที่อยู่ No.2, Simpang 682, Jalan Tutong, Kampong Bunut, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam โทร +673 265 3108 , +673 265 3109

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 14วัน