เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ กัมพูชา (Cambodia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เสียมเรียบ (Siem Reap)

Siem Reap (เสียมเรียบ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เสียมเรียบ (Siem Reap) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พนมเปญ (Phnom Penh)

Phnom Penh (พนมเปญ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พนมเปญ (Phnom Penh) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สีหนุวิลล์ (Sihanoukville)

Sihanoukville (สีหนุวิลล์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สีหนุวิลล์ (Sihanoukville) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ กัมพูชา (Cambodia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศกัมพูชา (Cambodia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศกัมพูชา (Cambodia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศกัมพูชา (Cambodia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทาง ไปกัมพูชา จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศกัมพูชา (Cambodia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ที่อยู่ : 196 Preah Norodom Blvd (41), Phnom Penh, Cambodia โทร : +855 23 726 306 เวลาทพการ 8:30AM–12PM, 2–5PM จันทร์ - ศุกร์ (ตามเวลาท้องถิ่น)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

หนังสือเดินทางธรรมดา ของไทย สามารถเดินทางเข้าไป ท่องเที่ยวเขมร หรือ กัมพูชา ได้โดย ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน หากมีความจำเป็นที่ต้องอยู่มากกว่า 14 วัน ต้องทำวีซ่า ที่ สถานฑูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย