เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ จีน (China)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซียงไฮ้ (Shanghai)

Shanghai (เซียงไฮ้)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซียงไฮ้ (Shanghai) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กวางเจา (Guangzhou)

Guangzhou (กวางเจา)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กวางเจา (Guangzhou) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปักกิ่ง (Beijing)

Beijing (ปักกิ่ง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปักกิ่ง (Beijing) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ จีน (China)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศจีน (China) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศจีน (China) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศจีน (China) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศ จีน จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศจีน (China) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง รหัสไปรษณีย์: 100600 หมายเลขโทรศัพท์: (010) 8531-8700 และ สถานกงสุลไทย ที่เมืองกว่างโจว คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน เฉิงตู หนานหนิง เซี่ยะเหมิน ฮ่องกง

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

คนไทยต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหราชอาณาจักรไทย ที่อยู่ : ถนนรัชดาภิเษก, จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 โทร: 02 245 0088 โดยวีซ่าจะแบ่งออกหลายประเภท ตามความต้องการ