เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ อินเดีย (India)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง นิวเดลี (New Delhi)

New Delhi (นิวเดลี)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง นิวเดลี (New Delhi) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มุมไบ (Mumbai)

Mumbai (มุมไบ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มุมไบ (Mumbai) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที...

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กัว (Goa)

Goa (กัว)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กัว (Goa) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ อินเดีย (India)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศฮ่องกง อินเดีย (India) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศอินเดีย (India) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศอินเดีย (India) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังอินเดีย (India) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศอินเดีย (India) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่อยู่ D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi 110057 โทรศัพท์ +91 11 4977 4100 และสถานกงสุลใหญ่ อีก 3 เมือง ได้แก่ เว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สถานกงสุลใหญ่ ณ กัลกัตตา และ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ถือถือหนังสือเดินทางไทย จำเป็นต้องขอวีซ่า เพื่อเดินทางเข้าประเทศ อินเดียสำหรับใบคำร้องวีซ่าอินเดียในปัจุบันนั้นต้องกรอกออนไลน์เท่านั้น โดยต้องเข้าไปกรอกที่ https://indianvisaonline.gov.in/