เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ อินโดนีเซีย (Indonesia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บาหลี (Bali)

Bali (บาหลี)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บาหลี (Bali) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง จาการ์ตา (Jakarta)

Jakarta (จาการ์ตา)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง จาการ์ตา (Jakarta) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บันดุง (Bandung)

Bandung (บันดุง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บันดุง (Bandung) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ อินโดนีเซีย (Indonesia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศฮ่องกง อินโดนีเซีย (Indonesia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังอินโดนีเซีย (Indonesia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ที่อยู่ : JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8), Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950. โทร : (62-21) 29328190 - 94 เวลาทำงาน : 09.00-12.00 hrs. and 14.00-17.00 hrs.

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางประเทศเล่มธรรมดา สามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้สูงสุด 30 วัน โดยสามารถเข้าได้ทุกเมืองในประเทศ อินโดนีเซีย และสามารถขอวีซ่าต่อสำหรับเดินทางไป ประเทศ ติมอร์ตะวันออก