เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ คาซัคสถาน (Kazakhstan)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อัลมาตี (Almaty)

Almaty (อัลมาตี)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อัลมาตี (Almaty) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แอสตานา (Astana)

Astana (แอสตานา)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แอสตานา (Astana) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อัคตาอู (Aktau)

Aktau (อัคตาอู)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อัคตาอู (Aktau) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ คาซัคสถาน (Kazakhstan)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศคาซัคสถาน (Kazakhstan) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศคาซัคสถาน (Kazakhstan) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศคาซัคสถาน (Kazakhstan) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังคาซัคสถาน (Kazakhstan) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศคาซัคสถาน (Kazakhstan) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศคาซัคสถาน (Kazakhstan) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ที่อยู่ Number 191 , 19th Floor Kaskad Business Centre, 6/1 Kabanbay Batyr Avenue Astana , Kazakhstan เบอร์โทร +7 (7172) 926440 แฟ็กซ์ +7 (7172) 926422

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า เพื่อเข้าไปท่องเที่ยว หรือติดต่อธุรกิจ ที่ประเทศคาซัคสถาน (Kazakhstan) โดยสามารถศึกษาข้อมูล เบื่องต้นผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://www.kazembassythailand.org/consular-section/visa-information/