เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ลาว (Laos)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวียงจันทร์ (Vientiane)

Vientiane (เวียงจันทร์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวียงจันทร์ (Vientiane) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง หลวงพระบาง (Luang Prabang)

Luang Prabang (หลวงพระบาง)

จองโรงแรม ราคาถูก ที่เมือง หลวงพระบาง (Luang Prabang) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วังเวียง (Vang Vieng)

Vang Vieng (วังเวียง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วังเวียง (Vang Vieng) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ลาว (Laos)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศลาว (Laos) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศลาว (Laos) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศลาว (Laos) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังลาว (Laos) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศลาว (Laos) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศลาว (Laos) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ที่อยู่ ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ เบอร์โทร (+856 21) 214581-3 ฝ่ายกงสุล เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ โทร (+856 21) 453916

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน มีข้อตกลงกับประเทศสปป.ลาว ยกเว้น วีซ่าระหว่างกัน เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทั้งการเดินทาง ทางอากาศและแผ่นดิน