เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ มาเลเซีย (Malaysia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumper)

Kuala Lumper (กัวลาลัมเปอร์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumper) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปีนัง (Penang)

Penang (ปีนัง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปีนัง (Penang) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ยะโฮร์ บาห์รู (Johor Bahru)

Johor Bahru (ยะโฮร์ บาห์รู)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ยะโฮร์ บาห์รู (Johor Bahru) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ มาเลเซีย (Malaysia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมาเลเซีย (Malaysia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย (Malaysia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศมาเลเซีย (Malaysia) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ที่อยู่ 206 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur โทร (60-3) 2145-8004, 2148-8222, 2148-8350 ติดต่อฝ่ายกงสุลและตรวจลงตรา / Consular and Visa Section โทร (60-3) 2143-2107, 2143-2125

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

การเดินทางเข้ามาเลเซีย สำหรับคนไทยไม่ต้องมีวีซ่า หรือใช้เอกสารผ่านแดน (Border Pass) สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ผู้เข้าเมืองทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทางเข้าเมือง