โรงแรมยอดนิยม ประเทศ มัลดีฟส์ (Maldives)


จองโรงแรม กรุงเทพ ราคาพิเศษ

กรุงเทพ

กรุงเทพ ประเทศไทย รวม โรงแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ...

Book Now

จอง โรงแรม ราคาถูก ฮ่องกง

ฮ่องกง

ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษ จีน รวม โรงแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทั่วฮ่องกงและใกล้เคียง ...

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก โตเกียว

โตเกียว

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวม โรงแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวทั่วโตเกียวและใกล้เคียง ...

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ มัลดีฟส์ (Maldives)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศมัลดีฟส์ (Maldives) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตไทย ในประเทศ มัลดีฟส์ โดยหน่อยงานที่ดูแลคนไทยในมัลดีฟส์ คือ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ที่อยู่ 29A Wijerama Mawatha Colombo 07, Sri Lanka เบอร์โทร (9411) 752 9500-3

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ที่จะเดินทางไปประเทศมัลดีฟส์นั้นได้รับการยกเว้นการทำ VISA ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปเที่ยวได้เลย แต่ต้องถือหนังสือเดินทาง(Passport)ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน