เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ มองโกเลีย(Mongolia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อูลานบาเตอร์ (Ulaanbaatar)

Ulaanbaatar (อูลานบาเตอร์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อูลานบาเตอร์ (Ulaanbaatar) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ มองโกเลีย(Mongolia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศมองโกเลีย(Mongolia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศมองโกเลีย(Mongolia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมองโกเลีย(Mongolia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศมองโกเลีย(Mongolia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศมองโกเลีย(Mongolia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้น ของประเทศมองโกเลีย(Mongolia) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

วันที่ 5 มีนาคม 2517 โดยกำหนดให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมมองโกเลีย และแต่งตั้งให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอูลันบาตอร์อีกตำแหน่งหนึ่งสำหรับฝ่ายมองโกเลีย

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุมากกว่า 6 เดือน หากต้องการจะเข้ามองโกเลีย เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถพำนักอยู่ในประเทศมองโกเลีย 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า สามารถใช้ได้ทุกการเดินทางเข้าเมือง