เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ พม่า (Myanmar)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ย่างกุ้ง (Yangon)

Yangon (ย่างกุ้ง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ย่างกุ้ง (Yangon) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พุกาม (Bagan)

Bagan (พุกาม)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พุกาม (Bagan) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มัณฑะเลย์ (Mandalay)

Mandalay (มัณฑะเลย์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มัณฑะเลย์ (Mandalay) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ พม่า (Myanmar)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศพม่า (Myanmar) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศพม่า (Myanmar) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมองโกเลีย(Mongolia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศพม่า (Myanmar) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศพม่า (Myanmar) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศพม่า (Myanmar) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง (RoyalThai Embassy) ที่อยู่ No. 94, Pyay Road, Dagon Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar โทรศัพท์ (951) 226 721, 226 728, 226 824

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

รมว.ต่างประเทศของไทยและพม่า (เมียนมาร์) เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงยกเว้นวีซ่าของทั้งสองประเทศ แต่ขั้นต้นให้ใช้เฉพาะท่าอากาศยานเท่านั้น ฟรีวีซ่าเข้าพม่า (เมียนมาร์) สามารถพำนักได้สูงสุด 14 วัน