เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เนปาล (Nepal)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กาฐมาณฑุ (Kathmandu)

Kathmandu (กาฐมาณฑุ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กาฐมาณฑุ (Kathmandu) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โปขระ (Pokhara)

Pokhara (โปขระ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โปขระ (Pokhara) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง นาการ์คอท (Nagarkot)

Nagarkot (นาการ์คอท)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง นาการ์คอท (Nagarkot) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เนปาล (Nepal)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเนปาล (Nepal) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเนปาล (Nepal) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเนปาล (Nepal) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเนปาล (Nepal) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเนปาล (Nepal) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเนปาล (Nepal) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ / Royal Thai Embassy, Kathmandu ที่อยู่ 167/4 Ward No. 3, Maharajgunj, Bansbari Road P.O. Box 3333 โทร : (977 1) 4371410, 4371411

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเนปาลต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการขอวีซ่าได้ที่สถานทูตฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.nepalembassybangkok.com โปรดทราบว่า อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า