เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ปากีสถาน (Pakistan)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง การาจี (Karachi)

Karachi (การาจี)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง การาจี (Karachi) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลาฮอร์ (Lahore)

Lahore (ลาฮอร์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลาฮอร์ (Lahore) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อิสลามมาบัด (Islamabad)

Islamabad (อิสลามาบัด)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อิสลามมาบัด (Islamabad) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ปากีสถาน (Pakistan)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศปากีสถาน (Pakistan) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศปากีสถาน (Pakistan) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศปากีสถาน (Pakistan) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศปากีสถาน (Pakistan) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศปากีสถาน (Pakistan) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศปากีสถาน (Pakistan) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด Royal Thai Embassy ที่อยู่ Plots No.1 - 20 Diplomatic Enclave-1 Sector G-5/4 Islamabad, Pakistan โทรศัพท์. (92-51) 8431270 - 80 Ext. 1122,1166 For Visa Section, Ext. 1112

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศปากีสถาน ต้องทำวีซ่าปากีสถาน และต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตปากีสถาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand 31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขุมวิท กทม. 10110 โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-5325