เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ฟิลิปปินส์ (Philippines)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มะนิลา (Manila)

Manila (มะนิลา)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มะนิลา (Manila) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซบู (Cebu)

Cebu (เซบู)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซบู (Cebu) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เกาะ โบราเคย์

Boracay (เกาะ โบราเคย์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เกาะ โบราเคย์ (Boracay) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ฟิลิปปินส์ (Philippines)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

Royal Thai Embassy, Manila สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา ที่อยู่ : 107 Thailand (Rada) Street, Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, The Philippines เบอร์โทร : (632) 815-4219-20/ 810-3833 สายด่วน : (639) 178063977

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า แค่ประทับตราเป็นหลักฐาน การเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน