เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ศรีลังกา (Sri Lanka)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โคลอมโบ (Colombo)

Colombo (โคลอมโบ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โคลอมโบ (Colombo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แคนดี้ (Kandy)

Kandy (แคนดี้)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แคนดี้ (Kandy) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เนกอมโบ (Negombo)

Negombo (เนกอมโบ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เนกอมโบ (Negombo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ศรีลังกา (Sri Lanka)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศศรีลังกา (Sri Lanka) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ที่อยู่ : No. 29A Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka เบอร์โทร : 00 94 11 7529 500 - 3 Fax. 00 94 11 7529 50 หมายเลขฉุกเฉินสำหรับคนไทยในศรีลังกาและมัลดีฟส์ (+๙๔) ๗๗ ๓๐๗ ๐๗๔๗, (+๙๔) ๗๗ ๓๐๗๐๗๔๘

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่าเดินทางเข้า ศรีลังกา โดยมีสามช่องทาง ได้แก่ การขอโดยตรงที่สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย / การขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปถึงศรีลังกา (Visa on arrival) / ยื่นของวีซ่าออนไลน์ หรือ E-Visa