เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ทาจิกิสถาน (Tajikistan)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดูชานเบ (Dushanbe)

Dushanbe (ดูชานเบ)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดูชานเบ (Dushanbe) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กูจาด (Khujand)

Khujand (กูจาด)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กูจาด (Khujand) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ทาจิกิสถาน (Tajikistan)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

ไม่มีสถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน โดยองกรณ์ที่ดูแลคนไทยใน ประเทศ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ประเทศ คาซัคสถาน เบอร์โทร : +7 (7172) 926440

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องทำวีซ่า เข้าประเทศทาจิกิสถาน โดยสามารถยื่นขอวีซ่า ที่สถานฑูตทาจิกิสถาน ที่ใดก็ได้ (ในไทยไม่มีบริการ ประเทศที่ใกล้ที่สุด คือ มาเลเซีย และจีน สามารถยื่นเรื่องผ่านจดหมายได้)