เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดิลี (Dili)

Dili (ดิลี)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดิลี (Dili) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศติมอร์ตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศติมอร์ตะวันออก จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ที่อยู่ : Avenida de Portugal, Motael, Dili, Timor-Leste. เบอร์โทร : (670) 3310609 เบอร์แฟ็ก : (670) 3322179 Office Hours :Monday - Friday 09.00 - 17.00 hrs. Visa and Consular section : 09.00 - 12.00 hrs.

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สามารถขอวีซ่าได้ที่สนามบิน ซึ่งอนุญาตให้พำนักอยู่ได้นาน 30 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า 30 ดอลลาร์ ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน