เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เวียดนาม (Vietnam)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh)

Ho Chi Minh (โฮจิมินห์)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฮานอย (Hanoi)

Hanoi (ฮานอย)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฮานอย (Hanoi) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดานัง (Da Nang)

Da Nang (ดานัง)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดานัง (Da Nang) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เวียดนาม (Vietnam)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเวียดนาม (Vietnam) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเวียดนาม (Vietnam) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเวียดนาม (Vietnam) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม (Vietnam) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเวียดนาม (Vietnam) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเวียดนาม (Vietnam) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ที่อยู่: 26 Phan Boi Chau st . Hanoi, Vietnam เบอร์โทร: (844) 38235092-4 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ที่อยู่: 77 Tran Quoc Thao Street,District 3 Ho Chi Minh City เบอร์โทร: (848) 3932-7637-8

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือสัญชาติต่อไปนี้สามารถเข้าประเทศเวียดนามได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า มี ประเทศไทย, ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พำนักได้ 30 วัน ประเทศฟิลิปปินส์ พำนักได้ 21 วัน ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี, ฟินแลนด์, เดนมาร์กและสวีเดน พำนักได้ 15 วัน