เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ออสเตรีย (Austria)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวียนนา (Vienna)

เวียนนา (Vienna)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวียนนา (Vienna) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซาลซ์บูร์ก (Salzburg)

ซาลซ์บูร์ก (Salzburg)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฮออล์สทัทท์ (Hallstatt)

ฮออล์สทัทท์ (Hallstatt)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฮออล์สทัทท์ (Hallstatt) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ออสเตรีย (Austria)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศออสเตรีย (Austria) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศออสเตรีย (Austria) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศออสเตรีย (Austria) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศออสเตรีย (Austria) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศออสเตรีย (Austria) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศออสเตรีย (Austria) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา Office Hours: 09.00 – 12.30 hrs. & 14.00 – 17.00 hrs. ที่อยู่ Cottagegasse 48, A-1180 Vienna โทร +43 (0) 1 4783335 เบอร์ฉุกเฉิน : + 43 (0) 668 999 0424

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะประกาศการเปิดให้บริการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย ท่านที่มีความประสงค์ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย ณ. กรุงเทพมหานคร ซึ่งคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดนั้น จะถูกส่งไปพิจารณาที่สถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยต่อไปHOTEL IN EUROPE