เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เบลารุส (Belarus)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มินสก์ (Minsk)

มินสก์ (Minsk)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มินสก์ (Minsk) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กรอดโน (Grodno)

กรอดโน (Grodno)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กรอดโน (Grodno) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบรสต์ (Brest)

เบรสต์ (Brest)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบรสต์ (Brest) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เบลารุส (Belarus)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเบลารุส (Belarus) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเบลารุส (Belarus) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเบลารุส (Belarus) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเบลารุส (Belarus) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเบลารุส (Belarus) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเบลารุส (Belarus) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในเบลารุส : ไม่มี (สอท. ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลารุส) โดยไทยกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเปิด สกม. ณ กรุงมินสก์ ในอนาคตเพื่อดูแลคนไทย

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ เบลารุส (Belarus) ต้องมีการทำเรื่องจาก ประเทศ เบลารุส ส่งมาให้ถึงจะสามารถเดินทางได้ จากการซื้อทัวร์ภายในประเทศHOTEL IN EUROPE