เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เบลเยียม (Belgium)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บรัสเซลส์ (Brussels)

บรัสเซลส์ (Brussels)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บรัสเซลส์ (Brussels) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บรูฌ (Bruges)

บรูฌ (Bruges)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บรูฌ (Bruges) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แอนต์เวิร์ป (Antwerp)

แอนต์เวิร์ป (Antwerp)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แอนต์เวิร์ป (Antwerp) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เบลเยียม (Belgium)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเบลเยียม (Belgium) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเบลเยียม (Belgium) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเบลเยียม (Belgium) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเบลเยียม (Belgium) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเบลเยียม (Belgium) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเบลเยียม (Belgium) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ Ambassade de Thailande ที่อยู่: Chaussee de Waterloo 876, 1000 Bruxelles, Belgium เบอร์โทร: +32 2 640 68 10 เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 9:30AM–12PM, 2–3PM

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ เบลเยียม (Belgium) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตประเทศเบลเยียมประจำประเทศไทย สำนักงาน กรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE