เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ บัลแกเรีย (Bulgaria)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โซเฟีย (Sofia)

โซเฟีย (Sofia)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โซเฟีย (Sofia) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปลอฟดิฟ (Plovdiv)

ปลอฟดิฟ (Plovdiv)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปลอฟดิฟ (Plovdiv) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวลิโก ตาร์โนโว (Veliko Tarnovo)

Veliko Tarnovo

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวลิโก ตาร์โนโว (Veliko Tarnovo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ บัลแกเรีย (Bulgaria)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศบัลแกเรีย (Bulgaria) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในบัลแกเรีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมบัลแกเรีย คอยดูแลช่วยเหลือคนไทย ที่พำนักที่ประเทศ บัลแกเรีย (Bulgaria) ทั้งหมด)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ บัลแกเรีย (Bulgaria) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำ กรุงฮานอยมีอาณาเขตดูแลประเทศไทยHOTEL IN EUROPE