เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ โครเอเชีย (Croatia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซาเกร็บ (Zagreb)

ซาเกร็บ (Zagreb)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซาเกร็บ (Zagreb) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik)

ดูบรอฟนิก (Dubrovnik)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดูบรอฟนิก (Dubrovnik) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สปลิท (Split)

สปลิท (Split)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สปลิท (Split) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ โครเอเชีย (Croatia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศโครเอเชีย (Croatia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศโครเอเชีย (Croatia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศโครเอเชีย (Croatia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศโครเอเชีย (Croatia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศโครเอเชีย (Croatia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศโครเอเชีย (Croatia) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในโครเอเชีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ คอยดูแลชาวไทยที่พำนักในประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมโครเอเชีย)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ โครเอเชีย (Croatia) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำอินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยHOTEL IN EUROPE