เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ไซปรัส (Cyprus)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไคเรเนีย (Kyrenia)

ไคเรเนีย (Kyrenia)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไคเรเนีย (Kyrenia) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปาโฟส (Paphos)

ปาโฟส (Paphos)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปาโฟส (Paphos) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลาร์นาซา (Larnaca)

ลาร์นาซา (Larnaca)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลาร์นาซา (Larnaca) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ไซปรัส (Cyprus)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศไซปรัส (Cyprus) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศไซปรัส (Cyprus) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศไซปรัส (Cyprus) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศไซปรัส (Cyprus) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศไซปรัส (Cyprus) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศไซปรัส (Cyprus) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทยในไซปรัส : (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม มีเขตอาณาครอบคลุมไซปรัส) มีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงนิโคเซีย) ประเทศไซปรัส คอยดูแลคนไทยที่พำนักยังประเทศไซปรัส

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ไซปรัส (Cyprus) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไซปรัส ประจำประเทศไทย (สำนักงานกรุงเทพฯ)HOTEL IN EUROPE