เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปราก (Prague)

ปราก (Prague)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปราก (Prague) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คาร์ลอวี วารี (Karlovy Vary)

คาร์ลอวี วารี (Karlovy Vary)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คาร์ลอวี วารี (Karlovy Vary) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐเช็ก จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก / Royal Thai Embassy in Prague ที่อยู่: Romaina Rollanda 481/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč-Praha 6, Czechia เบอร์โทร: +420 220 570 055

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตสาธารณรัฐเช็กในประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE