เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ หมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทอร์ชาว์น (Torshavn)

ทอร์ชาว์น (Torshavn)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทอร์ชาว์น (Torshavn) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซอร์วากูร์ (Sorvagur)

เซอร์วากูร์ (Sorvagur)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซอร์วากูร์ (Sorvagur) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ หมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศหมู่เกาะแฟโร มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศหมู่เกาะแฟโร จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยประเทศหมู่เกาะแฟโร : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ โคเปเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศหมู่เกาะแฟโร เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศ ประเทศหมู่เกาะแฟโร ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ หมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE