เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ฝรั่งเศส (France)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปารีส (Paris)

ปารีส (Paris)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปารีส (Paris) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง นีซ (Nice)

นีซ (Nice)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง นีซ (Nice) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลียง (Lyon)

ลียง (Lyon)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลียง (Lyon) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ฝรั่งเศส (France)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศฝรั่งเศส (France) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศฝรั่งเศส (France) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศฝรั่งเศส (France) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส (France) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศฝรั่งเศส (France) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศฝรั่งเศส (France) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส / Ambassade Royale de Thaïlande en France ที่อยู่: 8, rue Greuze 75116 Paris โทรศัพท์: 01 56 26 50 50 เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h30

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสได้ให้สิทธิ์บริษัท TLScontact เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลและรับคำร้องในการยื่นขอวีซ่า การยื่นคำร้องสามารถทำได้โดยการนัดหมายกับบริษัท TLScontact ห้องเลขที่ 12/1 ชั้น12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120HOTEL IN EUROPE