ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ยิบรอลตาร์ (Gibraltar)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศยิบรอลตาร์ (Gibraltar) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศยิบรอลตาร์ (Gibraltar) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศยิบรอลตาร์ (Gibraltar) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศยิบรอลตาร์ (Gibraltar) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศยิบรอลตาร์ (Gibraltar) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศยิบรอลตาร์ (Gibraltar) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยอันดอร์รา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีเขตอาณาครอบคลุมยิบรอลต้าร์ เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศ ยิบรอลต้าร์ ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยที่ต้องการไปยิบรอลตาร์ ต้องทำวีซ่าเพิ่มจากวีซ่าเชงเก้น โดยสมัครได้ที่สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ หรือเข้าได้เลยสำหรับผู้ที่มีวีซ่าอังกฤษอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปHOTEL IN EUROPE