เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ กรีนแลนด์ (Greenland)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูลิสซัท (Ilulissat)

ลูลิสซัท (Ilulissat)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลูลิสซัท (Ilulissat) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แคงเกอร์ลุสซัก (Kangerlussuaq)

แคงเกอร์ลุสซัก (Kangerlussuaq)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง แคงเกอร์ลุสซัก (Kangerlussuaq) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คูลูซุค (Kulusuk)

คูลูซุค (Kulusuk)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คูลูซุค (Kulusuk) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ กรีนแลนด์ (Greenland)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศกรีนแลนด์ (Greenland) โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในกรีนแลนด์ : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ โคเปเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมในกรีนแลนด์ เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศ กรีนแลนด์ (Greenland) ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

การเดินทางไปกรีนแลนด์สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยต้องใช้เชงเก้น วีซ่า และติดต่อขอผ่านสถานฑูตเดนมาร์ก วีซ่าที่จะเข้ากรีนแลนด์ได้ ต้องเป็นเชงเก้นวีซ่าที่ระบุไว้ชัดเจนว่า​ “Valid for Greenland” เท่านั้นHOTEL IN EUROPE