เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เกิร์นซีย์ (Guernsey)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์ปีเตอร์พอร์ต (Saint Peter Port)

เซนต์ปีเตอร์พอร์ต
(Saint Peter Port)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์ปีเตอร์พอร์ต (Saint Peter Port) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์มาร์ติน (Saint Martin)

เซนต์มาร์ติน
(Saint Martin)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์มาร์ติน (Saint Martin) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เกิร์นซีย์ (Guernsey)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเกิร์นซีย์ (Guernsey) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเกิร์นซีย์ (Guernsey) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเกิร์นซีย์ (Guernsey) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเกิร์นซีย์ (Guernsey) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเกิร์นซีย์ (Guernsey) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเกิร์นซีย์ (Guernsey) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชฑูตไทยในเกิร์นซีย์ : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีเขตอาณาครอบคลุมในเกิร์นซีย์ เพื่อให้การดูแลคนไทย ที่มีความต้องการเดินทางไปยัง ประเทศ เกิร์นซีย์ ทั้งเพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ เกิร์นซีย์ (Guernsey โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE