เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ฮังการี (Hungary)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บูดาเปสต์ (Budapest)

บูดาเปสต์ (Budapest)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บูดาเปสต์ (Budapest) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โซพรอน (Sopron)

โซพรอน (Sopron)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โซพรอน (Sopron) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เปคส์ (Pecs)

เปคส์ (Pecs)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เปคส์ (Pecs) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ฮังการี (Hungary)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศฮังการี (Hungary) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศฮังการี (Hungary) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศฮังการี (Hungary) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศฮังการี (Hungary) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศฮังการี (Hungary) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศฮังการี (Hungary) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ / Royal Thai Embassy,Budapest ที่อยู่: Budapest, Verecke út 79, 1025 Hungary เวลาทำการ: Closing soon · 9AM–12PM ตามเวลาท้องถิ่น ประเทศ ฮังการี เบอร์โทรศัพท์ : +36 1 438 4020

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ฮังการี (Hungary) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตฮังการี (Hungary) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE