เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ไอซ์แลนด์ (Iceland)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เรคยาวิก (Reykjavik)

เรคยาวิก (Reykjavik)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เรคยาวิก (Reykjavik) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เคลฟลาวิค (Keflavik)

เคลฟลาวิค (Keflavik)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เคลฟลาวิค (Keflavik) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฮอฟน์ (Hofn)

ฮอฟน์ (Hofn)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฮอฟน์ (Hofn) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ไอซ์แลนด์ (Iceland)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ โดยมีนางอันนา มาร์กริเอท พูริทูร์ โอลาฟสโดททีร์ เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมไอซ์แลนด์

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ไอซ์แลนด์ (Iceland) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE