เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ไอร์แลนด์ (Ireland)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดับลิน (Dublin)

ดับลิน (Dublin)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ดับลิน (Dublin) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กัลเวย์ (Galway)

กัลเวย์ (Galway)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กัลเวย์ (Galway) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คอร์ก (Cork)

คอร์ก (Cork)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คอร์ก (Cork) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ไอร์แลนด์ (Ireland)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทยในไอร์แลนด์ : มีหน่วยงานที่คอยช่วยคนไทย ได้แก่ กรุงลอนดอน (สถานเอกอัครราชทูต) / กรุงดับลิน (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทั้งสองที่

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ไอร์แลนด์ (Ireland) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) และภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)HOTEL IN EUROPE