เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ อิตาลี (Italy)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โรม (Rome)

โรม (Rome)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โรม (Rome) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มิลาน (Milan)

มิลาน (Milan)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มิลาน (Milan) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวนิส (Venice)

เวนิส (Venice)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวนิส (Venice) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ อิตาลี (Italy)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศอิตาลี (Italy) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศอิตาลี (Italy) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศอิตาลี (Italy) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศอิตาลี (Italy) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศอิตาลี (Italy) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศอิตาลี (Italy) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ที่อยู่ Via Nomentana 132 Rome 00162 Italia โทรศัพท์ +39 (06) 8622-051 โทรสาร +39 (0) 6 8622 0555 เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. และ 14.30 – 17.00 น.

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ อิตาลี (Italy) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ กสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี (Italy) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร (VFS)HOTEL IN EUROPE