เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ โคโซโว (Kosovo)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปริสตินา (Pristina)

ปริสตินา (Pristina)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปริสตินา (Pristina) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พริซเซ่น (Prizren)

พริซเซ่น (Prizren)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พริซเซ่น (Prizren) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เปเจ (Peje)

เปเจ (Peje)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เปเจ (Peje) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ โคโซโว (Kosovo)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศโคโซโว (Kosovo) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศโคโซโว (Kosovo) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศโคโซโว (Kosovo) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศโคโซโว (Kosovo) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศโคโซโว (Kosovo) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศโคโซโว (Kosovo) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทยในคอซอวอ : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เป็นจุดติดต่อ)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย สามารถพำนักที่ โคโซโว ได้สูงสุด 90 วัน โดยไม่ต้องใช้วีซ่าHOTEL IN EUROPE