เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ลัตเวีย (Latvia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ริกา (Riga)

ริกา (Riga)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ริกา (Riga) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โดกาฟพิลส์ (Daugavpils)

โดกาฟพิลส์ (Daugavpils)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โดกาฟพิลส์ (Daugavpils) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เจอร์มาลา (Jurmala)

เจอร์มาลา (Jurmala)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เจอร์มาลา (Jurmala) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ลัตเวีย (Latvia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศลัตเวีย (Latvia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศลัตเวีย (Latvia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศลัตเวีย (Latvia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศลัตเวีย (Latvia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศลัตเวีย (Latvia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศลัตเวีย (Latvia) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในลัตเวีย : ยังไม่มีการตั้งสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำลัตเวีย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวีย

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สถานทูตฮังการีประจำกรุงเทพฯเป็นผู้รับผิดชอบในการ พิจารณาวีซ่าสำหรับผู้ต้องการเดินทางไปยังประเทศลัตเวีย สถานเอกอัครราชทูตฮังการี อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14, 57 ถนนวิทยุ, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02 118 9600HOTEL IN EUROPE