เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทรีเซนแบร์ก (Triesenberg)

ทรีเซนแบร์ก (Triesenberg)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทรีเซนแบร์ก (Triesenberg) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทรีเซิน (Triesen)

ทรีเซิน (Triesen)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ทรีเซิน (Triesen) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เนนเดลน์ (Nendeln)

เนนเดลน์ (Nendeln)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เนนเดลน์ (Nendeln) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศลิกเตนสไตน์ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศลิกเตนสไตน์ จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในลิกเตนสไตน์ : ไม่มี (สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงเบิร์น มีเขตอาณาครอบคลุมลิกเตนสไตน์)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของลิกเตนสไตน์สามารถของ visa-on-arrival ในการเดินทางเข้าประเทศไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย หากได้รับการตรวจลงตราของสวิตเซอร์แลนด์ หรือได้รับ schegen mutiple-entry visa ก็สามารถเดินทางเข้าลิกเตนสไตน์ได้HOTEL IN EUROPE