เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ ลิทัวเนีย (Lithuania)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วิลนีอุส (Vilnius)

วิลนีอุส (Vilnius)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วิลนีอุส (Vilnius) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เคานาส (Kaunas)

เคานาส (Kaunas)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เคานาส (Kaunas) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไคลเพดา (Klaipeda)

ไคลเพดา (Klaipeda)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ไคลเพดา (Klaipeda) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ ลิทัวเนีย (Lithuania)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในลิทัวเนีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ โดยมีนายโรลันดัส วาลิอูนัส (Rolandas Valiunas) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์คนปัจจุบัน อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนีย

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ ลิทัวเนีย (Lithuania) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE