เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ มาซิโดเนีย (Macedonia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สโกเปีย (Skopje)

สโกเปีย (Skopje)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สโกเปีย (Skopje) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โอริด (Ohrid)

โอริด (Ohrid)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โอริด (Ohrid) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวเลส (Veles)

เวเลส (Veles)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เวเลส (Veles) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ มาซิโดเนีย (Macedonia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศมาซิโดเนีย จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศมาซิโดเนีย (Macedonia) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในมาซิโดเนีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมมาซิโดเนีย)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ มาซิโดเนีย (Macedonia) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตมาซิโดเนีย ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทยHOTEL IN EUROPE