เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ มอลตา (Malta)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สลีมา (Sliema)

สลีมา (Sliema)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง สลีมา (Sliema) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์จูเลี่ยนส์ (St. Julian's)

เซนต์จูเลี่ยนส์ (St. Julian's)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์จูเลี่ยนส์ (St. Julian's) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โกโซ (Gozo)

โกโซ (Gozo)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โกโซ (Gozo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ มอลตา (Malta)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศมอลตา (Malta) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศมอลตา (Malta) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมอลตา (Malta) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศมอลตา (Malta) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศมอลตา (Malta) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศมอลตา (Malta) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในมอลตา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอลตา และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำมอลตา

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศมอลต้าได้ ในกรณีที่เที่ยว หลากหลายประเทศในยุโรป โดยเลือกทำวีซ่า เชงเก้นในประเทศอื่นที่ง่ายต่อการขอวีซ่ามากกว่าแทนHOTEL IN EUROPE