เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ มอนเตเนโกร (Montenegro)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โคเตอร์ (Kotor)

โคเตอร์ (Kotor)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง โคเตอร์ (Kotor) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บุดวา (Budva)

บุดวา (Budva)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บุดวา (Budva) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พอดโกริกา (Podgorica)

พอดโกริกา (Podgorica)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง พอดโกริกา (Podgorica) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ มอนเตเนโกร (Montenegro)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศมอนเตเนโกร มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศมอนเตเนโกร จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สำนักงานของสถานเอกอัครราชฑูตไทย ในมอนเตเนโกร : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอนเตเนโกร)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับคนไทย ถ้าต้องการไป Montenegro ต้องติดต่อขอยื่นเรื่องทำวีซ่าที่สถานทูตเซอร์เบีย ประจำกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียครับ รายละเอียด http://www.mip.gov.me/en/index.php/Visas-for-Foreign-Citizens/thailand.htmlHOTEL IN EUROPE