เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง รอตเตอร์ดัม (Rotterdam)

รอตเตอร์ดัม (Rotterdam)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เดอะเฮก (The Hague)

เดอะเฮก (The Hague)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เดอะเฮก (The Hague) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ที่อยู่: Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ Den Haag, Netherlands เบอร์โทร: +31 70 345 0766 และ สถานกงสุลไทยประจำกรุงอัมสเตอร์ดัม

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE