เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ นอร์เวย์ (Norway)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ออสโล (Oslo)

ออสโล (Oslo)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ออสโล (Oslo) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบอร์เกน (Bergen)

เบอร์เกน (Bergen)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เบอร์เกน (Bergen) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฟลาม (Flam)

ฟลาม (Flam)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ฟลาม (Flam) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ นอร์เวย์ (Norway)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศนอร์เวย์ (Norway) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศนอร์เวย์ (Norway) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศนอร์เวย์ (Norway) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ (Norway) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศนอร์เวย์ (Norway) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศนอร์เวย์ (Norway) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ที่อยู่ Eilert Sundts gt. 4, 0244 Oslo. สำนักงานเอกอัครราชทูต/ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ร: +47 2212 8668 +47 2212 8675 (วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.)

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ นอร์เวย์ (Norway) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE