เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ โปแลนด์ (Poland)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วอร์ซอ (Warsaw)

วอร์ซอ (Warsaw)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วอร์ซอ (Warsaw) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คราคูฟ (Krakow)

คราคูฟ (Krakow)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง คราคูฟ (Krakow) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กดานสค์ (Gdansk)

กดานสค์ (Gdansk)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง กดานสค์ (Gdansk) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ โปแลนด์ (Poland)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศโปแลนด์ (Poland) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศโปแลนด์ (Poland) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศโปแลนด์ (Poland) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศโปแลนด์ (Poland) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศโปแลนด์ (Poland) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศโปแลนด์ (Poland) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ - Royal Thai Embassy ที่อยู่: Ul.Willowa 7 00-790 Warsaw เบอร์โทรศัพท์: (48-22) 849-26-55,849-64-14,849-14-06 เวลาทำการ: 09.00 – 17.00 ตามเวลาท้องถิ่น

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ โปแลนด์ (Poland) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE