เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ โปรตุเกส (Portugal)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลิสบอน (Lisbon)

ลิสบอน (Lisbon)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลิสบอน (Lisbon) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปอร์โต (Porto)

ปอร์โต (Porto)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ปอร์โต (Porto) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลากอส (Lagos)

ลากอส (Lagos)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ลากอส (Lagos) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ โปรตุเกส (Portugal)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศโปรตุเกส (Portugal) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศโปรตุเกส (Portugal) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศโปรตุเกส (Portugal) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศโปรตุเกส (Portugal) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศโปรตุเกส (Portugal) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน, Royal Thai Embassy, Lisbon ที่อยู่: Rua de Alcolena 12, Restelo, 1400-005, Lisboa, PORTUGAL เบอร์โทรศัพท์: (351) 21 301 4848 VOIP: 541502

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ โปรตุเกส (Portugal) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตโปรตุเกส (Portugal) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE