เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ โรมาเนีย (Romania)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บูคาเรสต์ (Bucharest)

บูคาเรสต์ (Bucharest)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บูคาเรสต์ (Bucharest) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บราซอฟ (Brasov)

บราซอฟ (Brasov)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง บราซอฟ (Brasov) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซีบิว (Sibiu)

ซีบิว (Sibiu)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง ซีบิว (Sibiu) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ โรมาเนีย (Romania)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศโรมาเนีย (Romania) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศโรมาเนีย (Romania) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศโรมาเนีย (Romania) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศโรมาเนีย (Romania) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศโรมาเนีย (Romania) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศโรมาเนีย (Romania) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ / Royal Thai Embassy, bucharest, Romania ที่อยู่: 12 Vasile Conta Street,Sector 2, Bucharest 020953 ROMANIA เบอร์โทร: + 40 21 311 0031 เวลาทำการ: 09.00 - 12.00 hrs. / 13.00 - 17.00 hrs.

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ โรมาเนีย (Romania) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตโรมาเนีย (Romania) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE