เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศ รัสเซีย (Russia)


จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มอสโก (Moscow)

มอสโก (Moscow)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง มอสโก (Moscow) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg)

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วีลาดิโวสตอค (Vladivostok)

วีลาดิโวสตอค (Vladivostok)

จองโรงแรม ราคาถูก ราคาพิเศษ ที่เมือง วีลาดิโวสตอค (Vladivostok) ตรวจสอบห้องว่างได้ทันที

Book Now


ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศ รัสเซีย (Russia)


140x140

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ประเทศรัสเซีย (Russia) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถท่องเที่ยวได้ ในทุกฤดูกาล ประเทศรัสเซีย (Russia) มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ของนักท่องเที่ยวมากมาย ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

การเดินทางจากประเทศไทย

ผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปติดต่อธุรกิจยังประเทศรัสเซีย (Russia) สามารถตรวจสอบตารางบิน รายละเอียดเวลาเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย (Russia) จากระบบค้นหาอัตโนมัติของบริษัท ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

กิจกรรมและเทศกาล

ประเทศรัสเซีย (Russia) นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายน่าสนใจแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ตลอดทั้งปี ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีชีวิตท้องถิ่น ตางรางกิจกรรม ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ควรศึกษาข้อมูลความปลอดภัย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว อย่างละเอียด เตรียมความพร้อมเบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ควรทราบเบื่องต้นของประเทศรัสเซีย (Russia) โดยสำหรับข้อมูล ...ข้อมูลเพิ่มเติม

140x140

สถานเอกอัครราชฑูตไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก / Royal Thai Embassy ที่อยู่: Bolshaya Spasskaya 9 Moscow 129090, Russia หมายเลขโทรศัพท์: +7495 608-0856 หมายเลขฉุกเฉิน: +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕

140x140

ข้อมูลทั่วไปที่ควรทราบ

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย จำเป็นที่ต้องขอวีซ่า สำหรับการเดินทางไปยัง ประเทศ รัสเซีย (Russia) โดยสามารถยื่นขอ ได้ที่ สถานทูตรัสเซีย (Russia) ประจำประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครHOTEL IN EUROPE